KZ-14500

Descripción
  • Amplificador monofónico digital full-range ventilada.
  • 6.000 w rms @1 Ω/ 3.960 w rms @2 Ω/ 2.640 w rms @4 Ω.
  • Circuito impreso a doble cara con pistas reforzadas.
  • HPF de 10 Hz a 1 kHz. LPF de 50 Hz a 5 kHz.
  • Medidas: 440x69x225 mm.