KZ-4900

Descripción
  • Amplificador monofónico digital full-range ventilada.
  • 2.000 w rms @1 Ω/ 1.375 w rms @2 Ω/ 875 w rms @4 Ω.
  • Circuito impreso a doble cara con pistas reforzadas.
  • HPF de 10 Hz a 1.000 Hz. LPF de 50 Hz a 20 kHz.
  • Medidas: 180x69x225 mm.